e-shop
 


 
PRODUKTY   
  telefónne ústredne  
 
KX-NCP1000NE

Nízkonákladový a flexibilný IP systém

Kancelárska komunikácia sa v súčasnosti odkláňa od tradičných telefónnych systémov k nízkonákladovým a flexibilným IP systémom, ktoré v plnom rozsahu využívajú prednosti rýchleho rastu IP aplikácií a globalizácie. Pomocou systému KX-NCP1000 je možné vytvoriť plne IP komunikačný systém, ktorý podporuje ako tradičný IP protokol H.323, tak aj moderný SIP.
KX-NCP1000 je štandardne vybavená novými IP funkciami, ktoré zvyšujú jej efektivitu a znižujú komunikačné náklady. Tento systém je naviac veľmi flexibilný a vďaka plnej podpore tradičnej telekomunikačnej technológie ponúka spoločnostiam možnosť prechodu na IP až vo chvíli, keď na to budú pripravené. Samozrejmosťou je rozsiahla podpora CTI aplikácií (Communication Assistant, PC-Phone, PC-Console, CRM), a možnosť cenovo nenáročného začlenenia bezdrôtového systému DECT. V súčasnosti je možné k systému pripojiť elegantný rad IP telefónov KX-NT300, ktorý sa stane ozdobou Vášho pracoviska.

• Sieťová komunikačná platforma umožňujúca optimálny štart s technológiami VoIP
• Plná IP kompatibilita (pre vnútorné linky a pobočky)
• Spolu s aplikáciami Communication Assistant umožňuje implementovať Jednotnú komunikáciu
• Ľahká správa a údržba v prostredí LAN
• Široké možnosti komunikácie pre mobilných pracovníkov

  KAPACITA SYSTÉMU
  Vnútorné linky
 • Počet kanálov celkovo 96
 • VoIP - protokol SIP/H.323 (max.) 32
 • ISDN BRI (max.) 8 (16 kanálov)
 • ISDN PRI (max.) 2 (60 kanálov)
 • Analógové (max.) 16

  POBOČKY
 • Pobočky celkovo (vrátane Digital XDP) 108
 • IP pobočky - protokol MGCP (max.) 64
 • IP pobočky - protokol SIP (max) 64
 • Digitálne pobočky (max. vrátane Digital XDP) 40
 • Analógové pobočky (max.) 36
 • Analógové systémové pobočky (max.) 4
 • Ovládací pult operátora (DSS) (max.) 4
 • Pracovisko s aplikáciou Communication Assistant Basic (max.) 128
 • Pracovisko s aplikáciou Communication Assistant Pro (max.) 128
 • Pracovisko s aplikáciou Communication Assistant Supervisor (max.) 4
 • Pracovisko s aplikáciou PC Phone (max.) 36
 • Pracovisko s aplikáciou PC Console (max.) 4

  BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM DECT
 • Základná stanica DECT (max.) 8
 • Prenosná stanica DECT (max.) 64

  OSTATNÉ
 • Dverná zámka / dverný telefón (každý max.) 16
 • Vnútorné relé/senzory (každý max.) 16


 • ROZMERY / HMOTNOSŤ
 • Šírka 430 mm
 • Výška 130 mm
 • Hĺbka 340 mm
 • Hmotnosť pod 8 kg
  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC